آیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اخلاقی است؟

وریا امیری، پژوهشگر فیزیک، در این برنامه نگاهی می‌اندازد به مقوله «امر به معروف و نهی از منکر»، از منظر فلسفه اخلاق و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اخلاقی است؟
این برنامه بخشی از بگو-بشنو۱۸ است با عنوان «لایحه حجاب؛ نظر مومنان و نامسلمانان » که  ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با حضور هادی خرسندی و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.