از لباس پیامبر اسلام تا لباس ایرانی

علی‌اکبر رشاد، رییس شورای حوزه علمیه استان تهران:
«این دستاری که بر سر دارم ایرانی است، این قبا و قدک که بر سر دارم لباس اصیل ایرانی است اما باقی مردم ما لباس فرنگی پوشیده‌اند. کت و شلوار لباس فرنگی است. علمای ما آن را حرام می‌دانستند.»