آئین‌سازی در چه مواردی برای جامعه خطرناک است؟

مفهوم آیین در آیین‌سازی چیست و چقدر می‌تواند خطرناک باشد اگر در کنار هر پدیده نامبارکی آیین قرار بگیرد؟ شارمین میمندی، بنیان‌گذار جمعیت امام علی، در این برنامه پاسخ می‌دهد. 
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۲۱ است با عنوان «آئین سرکوب در ایران؛ تئوری و تجربه‌» که ۱۴ شهریور ۱۴۰۲  با حضور شارمین میمندی‌نژاد، بنیان‌گذار جمعیت امام علی، وریا امیری، پژوهشگر فلسفه‌، مجید محمدی، جامعه‌شناس و برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.