انسان‌شناسی و تنوع تجربیات بشری

نیما قاسمی، پژوهشگر فلسفه، در راستای بحث آزادی در انتخاب دین به بررسی موضوع انسان‌شانسی و تنوع تجربیات بشری در این باره می‌پردازد.
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟ » که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.