من هم بشری مانند تو هستم!‎

طرحی از اسد بیناخواهی

ماده هجده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه (آزادی) وجدان و آزادی دین است.»
بهائیان همواره در جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی و انسانی محروم بوده‌اند و به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند‌، زندانی یا کشته شده‌اند.