جمهوری اسلامی و تضییع حقوق بهائیان در ایران

در این ویدیو فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهائیان، به موضوع تضییع حقوق بهائیان توسط جمهوری اسلامی در ایران می‌پردازد. این برنامه بخشی از گفت‌وگوی زنده با حضور برخی اندیشمندان است که ۴ خرداد ۱۴۰۲ از اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شده است.