بنجامین لِی؛ کنشگر الهام‌بخش و غیرمتعارف جنبش الغای بردگی

قرن هجدهم دوره‌ای پرآشوب در تاریخ بشر بود. برده‌داری در آمریکا در آن دوران یک موضوع حیاتی و پیچیده بود. افراد آفریقایی‌تبار به عنوان برده به فروش می‌رفتند و در مزارع کار و زندگی می‌کردند. این نظام زندگی و اقتصادی، موجب ظهور حوادثی چون جنگ‌های بزرگ برده‌داری شد و جامعه آمریکایی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داد. گرچه برده‌داری از پیش از آن هم وجود داشت، اما در این دوره بود که به شکلی فراگیر درآمد، و البته مبارزه برای الغای آن و به طور کلی فعالیت برای حقوق‌بشر در پی آن هم اوج گرفت.

در این میان، انسانی منحصر به فرد به عنوان یک کنشگر استثنایی و تسلیم‌ناپذیرِ فعال برای لغو برده‌داری، برجسته شد؛ بنجامین لِی (Benjamin Lay). کسی که با روش‌های خاص خود، ستمکاری آشکار در برده‌داری را به دیگران نشان داد.

مثلا محصولات ساخته‌شده توسط بردگان را تحریم کرد و از پوشیدن لباس‌های ساخته شده از پنبه یا پشم – که در مزارع برده‌داران به عمل می‌آمدند – خودداری کرد. در این پادکست به بررسی زندگی و مبارزات بنجامین لی می‌پردازیم.

نسخه نوشتاری