طنز تلخ چیست؟

«در کمدی و تراژدی – هر دو – هدف داستان، شعر و اثر تراژیک، این است که محدودیت‌ها، ناتوانی‌ها و نقص انسان و این سرنوشت مقدری که او در تعیین‌اش هیچ نقشی نداشته را نشان بدهد، از طرفی هم بی‌رحمی طبیعت، بی‌رحمی خدایان و به‌بازی‌گرفتن او را.» این بخشی از نظرات مهدی خلجی، پژوهشگر فلسفه درباره چیستی طنز تلخ است. در این برنامه بیش‌تر بشنوید. 
 این برنامه بخشی از گفت‌وشنود ۱۶ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که  ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور هادی خرسندی و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.