زمینه‌های تغییر و تحول دینی از حیث اجتماعی

زمینه‌های یک تغییر و تحول دینی و پیامد‌های آن از حیث اجتماعی چیست؟ مجید محمدی، جامعه‌شناس، پاسخ می‌دهد. 
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟» که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.