نیکوکاری مومن و غیرمومن

از آنجا که نام نهاد خیریه مردمی «جمعیت امام علی» که به نام امام اول شیعیان است، آیا فقط شیعیان به این موسسه کمک می‌کردند؟ یا آیا کمک‌های این نهاد فقط به خانواده‌های شیعه می‌رسید؟ پاسخ را در این ویدیو ببینید.
در این برنامه ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگویی با زهرا رحیمی و شارمین میمندی‌نژاد، بنیان‌گذاران جمعیت امام علی، به بحث درباره نیکوکاری مومنان و غیرمومنان پرداخته است. 

این برنامه زنده اینستاگرامی ۳ شهریور  ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.