تفاوت میان گفت‌وشنود با بحث‌وجدل

هدف از گفت‌وگو مفاهمه است و درک دیگری و آموختن از او، در حالی که در بحث‌وجدل هدف، تنها برنده‌شدن در آن بحث است؛ اینجاست که موضوع تقاوت یک گفت‌وشنود با یک بحث‌وجدل به میان می‌آید. اما تفاوت‌های این دو مقوله چیست؟ 

در این برنامه رضا نجفی، پژوهشگر و نویسنده، به این سوال پاسخ می‌دهد.

این برنامه بریده‌ای از گفت‌وگوی زنده گفت‌وشنود نهم است که ۲۱ تیر ۱۴۰۲ با حضور برخی  پژوهشگران و کنشگران حوزه علوم اجتماعی، دینداری و خداناباوری در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.