روشنگری با نقد دین شروع می‌شود و با نقد دین تمام می‌شود

«ریشه‌داربودن یک پدیده در تاریخ بشر، به معنای خوب‌بودن آن پدیده نیست؛ مثل برده‌داری. دین‌داری هم به این شکل است.» محسن بنایی، پژوهشگر، در برنامه بگو-بشنو ۵۱ با موضوع؛ روز آتئیست یعنی؟ می‌گوید: «روشن‌گری با نقد دین شروع می‌شود و با نقد دین تمام می‌شود.»

در این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که: آتئیسم دقیقا به چه معناست؟ آیا بی‌خدایی هم انواع مختلف دارد؟ تفاوت‌ هر کدام در چیست؟ چه درکی از آتئیسم و بی-دینی، یا دین‌داری و خدا-پرستی دارید؟ چه‌گونه به این نتیجه رسیدید؟

این برنامه ۸ فروردین ۱۴۰۳ با حضور شماری از شهروندان، صاحب‌نظران و کنشگران در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل