رابطه آزادی بیان با تقدس‌زدایی

پرویز دستمالچی، فعال سیاسی، در این برنامه به این موضوع می‌پردازد که رابطه آزادی بیان با تقدس‌زدایی چگونه است. 
این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۱۷ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که  ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضوربرخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.