تفاوت گفت‌وشنود و مناظره

مناظره: هدف برنده‌شدن در بحث با اثبات دیدگاه‌های خود و بی‌اعتبارکردن دیدگاه‌های طرف مقابل.
گفت‌وشنود: هدف درک نقطه‌نظرها و کسب یادگیری درباره دیدگاه‌های دیگران.

مناظره: هدف از گوش‌کردن به صحبت‌های طرف مقابل، یافتن اشتباه در استدلال آن‌ها است.
گفت‌وشنود: افراد سعی می‌کنند با گوش‌کردن به دیگران، تجربیاتی را که باورهای آنان را شکل داده درک کنند

مناظره: مناظره‌کنندگان تجربیات طرف مقابل خود را تحریف‌شده، به‌هم‌ریخته و غیرمعتبر می‌شمرند و به باد انتقاد می‌گیرند.
گفت‌وشنود: طرف‌های گفت‌وشنود، تجربیات دیگران را به عنوان اموری واقعی و معتبر به رسمیت می‌شناسند.

مناظره: طرف‌های مناظره مصمم هستند هرگز تغییری در دیدگاه‌های خود ایجاد نکنند.
گفت‌وشنود: شرکت‌کنندگان آمادگی دارند درک و فهم خود را از موضوع گسترش دهند.

مناظره: اظهارات طرف‌ها بر اساس پیش‌فرض‌ها از مواضع طرف مقابل و نیت‌خوانی است.
گفت‌وشنود: اظهارات شرکت‌کنندگان عمدتا برآمده از درک و تجربه خودشان است.

مناظره: مناظره‌کنندگان با هم ضدیت دارند و تلاش می‌کنند ثابت کنند طرف دیگر اشتباه می‌کند.
گفت‌وشنود: شرکت‌کنندگان برای رسیدن به یک فهم مشترک با هم همکاری می‌کنند.

مناظره: مناظره‌کنندگان احساسات و هیجان‌های شدید مانند خشم را اغلب برای مرعوب‌کردن طرف مقابل به کار می‌برند.
گفت‌وشنود: ابراز احساسات شدیدی مثل خشم و سوگ در جریان گفت‌وشنود زمانی مناسب تلقی می‌شود که هدف از آن منتقل‌کردن شدت یک تجربه یا رساندن یک باور باشد.

منبع: گفت‌وشنود درباره موضوعات دشوار، نوشته لیسا شرک و دیوید کمپت