چرا دیکتاتورها با نهادهای اجتماعی مخالفند؟

کشورهای دیکتاتوری نهادهای اجتماعی نمی‌خواهند؛ به این دلیل که نهاد اجتماعی یعنی قدرت جامعه در مقابل دولت. بازی مردم می‌تواند مطالبه‌گری و تواناگری کند… . مهردخت هادی،‌ فعال اجتماعی، در این برنامه از این می‌گوید که چرا دیکتاتورها با نهادهای اجتماعی مخالفند؟ این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۲۱ است با عنوان «آئین سرکوب در ایران؛ تئوری و تجربه‌» که ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با حضور شارمین میمندی‌نژاد، بنیان‌گذار جمعیت امام علی، وریا امیری، پژوهشگر فلسفه‌، مجید محمدی، جامعه‌شناس و برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.