حذف ایدئولوژی از آموزش، جامعه را مداراگرتر می‌کند

«هر چقدر نهادهای یک جامعه شفاف‌تر باشند، زمینه‌های بسط مداراگری بیش‌تر فراهم می‌شود. با پنهان‌کاری نمی‌شود میان منافع متضاد و دغدغه‌های متعارض اقشار مختلف، نقاط مشترک و اجماع ایجاد کرد.»

در این برنامه مجید محمدی، جامعه‌شناس از این موضوع می‌گوید که چگونه حذف ایدئولوژی از آموزش، جامعه را مداراگرتر می‌کند.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۲۶ است با عنوان «نسبت امنیت و مداراگری» که ۲۶ مهر ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.