تاثیر محیط بر دین و فرهنگ

«همه ما زمانی که به دنیا آمدیم، نه دین‌دار بودیم و نه بی‌دین، نه ملیت دارشتیم و نه بی‌ملیت بودیم. هر انسانی پس از به دنیاآمدن تحت تاثیر محیط و خانواده، فرهنگ و دین آن را می‌پذیرد. ما باید این را بپذیریم که ما برای چیزی که به طور اتفاقی در آن رشد کردیم که خودمان نقش تعیین‌کننده‌ای در آن نداشتیم، نباید مسئولیتی داشته باشیم.» این بخشی از سخنان پرویز دستمالچی، فعال سیاسی، درباره تاثیر محیط بر دین و فرهنگ است. در این برنامه بیش‌تر بشنویم. 
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟ » که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.