المپیک اعدام

طرحی از رضا عقیلی

جمهوری اسلامی طبق قوانین مبتنی بر فقه شیعه اثنی‌عشری، هر کسی که از دین اسلام خارج شود را «مرتد» می‌نامد و مجازات «اعدام» را برای او در نظر می‌گیرد.

ارتداد در اسلام عموما به عنوان «ترک آگاهانه اسلام در گفتار یا از طریق کردار» تعریف شده‌ است. ارتداد شامل این موارد می‌شود: اقدام به «تغییر دین» یا نپذیرفتن معتقدات مذهبی به جهت «بی‌دین»‌بودن، توسط شخصی که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده‌ است یا کسی که سابقا اسلام را پذیرفته‌ است. به همین دلیل افرادی که به دین یا باوری دیگر گرایش پیدا می‌کنند همواره در خطر مجازات‌ها و محرومیت‌های بسیاری هستند، مگر این‌که باور خود را بتوانند کاملا مخفی نگه دارند.

تبعیض سیستماتیک از سوی حکومت گریبان همه گروه‌های مذهبی را نیز گرفته است. از جمله بهائیان که فقط در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا زمان تعطیلی تشکیلات بهاییان در سال ۱۳۶۲، ۱۶۶ تن از آنان کشته یا اعدام شدند. آن‌ها از بسیاری حقوق شهروندی و اجتماعی خود نیز محرومند.