پس از انقلاب ۵۷، زندانیانی به دلیل خداناباوری اعدام شدند

«در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانیان عقیدتی به دلیل خداناباوری اعدام شدند، نه به دلیل کومونیست‌بودنشان. گاهی آن‌ها را مجبور کرده‌اند توبه کنند و به اسلام برگردند.»

بخشی از سخنان اهورا قوامی، از کانون آتئیست‌ها و آگنوستیک‌ها ست درباره جامعه و مداراگری.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۴۳ با عنوان «چرا خداناباور شدم؟» است که ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل