آیا محدودسازی باورمندان به ختنه دختران، نقض مدارا است؟ مخاطبان توانا پاسخ می‌دهند

فکر کنید عده‌ای به ختنه دختران باور دارند؛ مسئله‌ای که آینده دختران را نابود می‌کند. مسئله‌ای که همچنان در بعضی از مناطق کشور ما نیز رواج دارد. آیا آنان می‌توانند به اسم مدارا، دموکراسی و آزادی باورهای متفاوت، خواستار این شوند که به این جنایت علیه دختران ادامه دهند؟

این سوال ما بود از مخاطبان توانا در پستی اینستاگرامی که همراهان زیر آن به گفت‌وگو در این باره پرداختند.

همراهان در پاسخ به این سوال، به نکات قابل تاملی اشاره کرده‌اند این‌که به بهانه دموکراسی و مدارا نمی‌توان قوانین ضدزن و ضدانسانی را اجرا کرد.

چند مورد از پاسخ همراهان را مرور می‌کنیم:

 • مدارا با افرادی با این طرز فکر و عقیده، مصداق عینی شراکت در جنایت است.
 • خب این آسیب به دختران است و باید جلوی این مسئله را گرفت.
 • اعتقادات و باورهای جاهلان در دنیای امروز احترامی ندارد، چون آسیب‌زننده به دیگران است.
 • سوال غلط‌انداز است، این دموکراسی نیست که، نقض حقوق بشر است.
 • نمی‌توانیم کشور را با نظرات مردم بی‌دانش بسازیم؛ فعلا در کنار دموکراسی یک نظام قانونمند می‌خواهیم.
 • خیر، مطلقا! جنایت است.
 • با افکار غلط و وحشیگری نباید مدارا کرد.
 • نه! هر عقیده ای قابل احترام و مدارا نیست.
 • این کار کمال وحشی‌گری و حماقت است و قابل مدارا نیست.
 • احترام به آزادی عقیده؟ مگر می‌شود به عقاید داعشی و طالبانی احترام گذاشت؟
 • خشونت فیزیکی خط قرمز آزادی عقیده است.
 • کاری که باعث خدشه‌دار شدن و ازبین رفتن حق کسی شود، با هر عنوان، خلاف دموکراسی و آزادی است.
 • هیچ حنایتی را به بهانه باور و اعتقاد نمی‌شود توجیه کرد.
 • این کار خشونت فیزیکی است و باید ممنوع شود.
 • خیر! هیچکس حق ندارد زندگی و آینده دیگران را با نقص عضو نابود کند. ختنه چه برای پسر و چه دختر تجاوز به حقوق آن‌هاست.
 • نه! اینجا مدارا عین ظلم است.
 • تا زمانی که آسیب روحی و جسمی به کسی وارد نکنند با باورهای‌شان کاری نداریم؛ ولی در چنین مواردی باید به طور جدی مداخله کرد.
 • مدارا زمانی بار معنایی مثبت پیدا می‌کند که در جهت حفظ حقوق فردی یا شهروندی افراد باشد. اصل عمل ختنه یعنی زیرپا گذاشتن حقوق مسلم یک فرد و در این حالت سکوت و مدارا ظلم است.
 • تحجر و واپس‌گرایی و آسیب‌زدن به نوع بشر، حالا از خود فرد گرفته تا افراد دیگر، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و نمی‌شود به عنوان آزادی در حکومت دموکراتیک قابل پذیرش باشد.
 • مدارا تا جایی جایز است که به سلامت و آزادی انتخاب انسان‌های دیگر لطمه نزند.
 • هر اعتقاد و باوری قابل احترام و مدارا نیست.
 • معلوم است که کسی حق ندارند برجهالت و نادانی اصرارکند.
 • نه! بلکه باید در این مورد آگاهی‌رسانی شود و در آن مناطقی که رواج دارد فرهنگ‌سازی کرد.
 • خیر! این کار جنایت علیه بشریت است.
 • باید جلوی هر فرهنگ و رسمی را که به جان واندام انسان‌ها لطمه می‌زند، گرفت.
 • هر مقوله‌ای که علم آن را رد کند و آن مقوله به انسان و جامعه آسیب برساند، حتی اگر آن مسئله ریشه در باورهای مذهبی و ایدوئولوژی هم داشته باشد، باید ممنوع شود و حکومت آن را جرم اعلام کند.
 • هر حرکتی که علیه حقوق انسانی باشد، محکوم است. به هر اسمی؛ باور، دین، فرهنگ یا هر چیز دیگری!
 • این کار در حق زنان ظلم جبران‌ناپذیری است و باعث نقص عضو می‌شود. باید متوقف شود.
 • چنین کاری اشتباه است و باید جلوی آن گرفته شود. این کار جنایت علیه زنان است.
 • خیر! این‌ها دموکراسی نیست.
 • آزادی و دموکراسی تا زمانی خوب است که به کسی آسیب وارد نشود.
 • خیر! این کار معنایی فراتر از ظلم دارد.
 • اسم هرکار و جنایتی را نمی‌شود آزادی و دموکراسی گذاشت.
 • این کار جنایت است.