ملاک حد و مرزهای آزادی در اجتماع چیست؟

«آزادی به این معنا که افراد بتوانند هر کاری که دلشان می‌خواهد، انجام بدهند، نیست و امکان‌پذیر هم نخواهد بود. وقتی صحبت از آزادی می‌کنیم، از این حرف می‌زنیم که ما چه حد و مرزهایی را باید تعیین کنیم و استاندارد ما برای انتخاب این حد و مرز چیست؟ برای همین، نگاه‌ها می‌تواند به مفهوم آزادی متفاوت باشد. اگر ملاک و استاندارد آزادی و انتخاب آن حد و مرزها را، ارزش‌های انسانی بگذاریم، باید دید که در این شرایط چگونه دنیایی خواهیم داشت.»

این بخشی از سخنان فرزانه ثابتان، روان‌شناس، ست در برنامه زنده کلاب‌هاوس با موضوع ملاک حد و مرزهای آزادی در اجتماع.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو – ۳۰ است با عنوان «روز جهانی آزادی؛ دیوار من و ما چیست؟» که ۱۷ آبان ۱۴۰۲ با حضور فرزانه ثابتان و برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.