جمله «خدا از زبان من حرف می‌زد» خامنه‌ای، از نظر اسلام «کفر» است

ادعای اینکه «خدا از زبان من حرف می‌زد»، هم از دیدگاه کلی دین و هم از دیدگاه خود شیعه، کفر است. به این دلیل که طبق مفاهیم دینی و خود قرآن که کتاب مقدس مسلمانان شیعه است، هیچ جایی به وحی مستقیم اشاره‌ای نشده و وحی همیشه به طور واسطه اتفاق می‌افتاده است.

از این موضوع که بگذریم، از دیدگاه فکری و فلسفی این ادعای خود‌خداخوانی و از کلام خدا خوانی،یا «تقدس‌سازی» است یا «ادعای امر قدسی».

در این برنامه از زبان اهورا اقوامی، شهروند خداناباور بیش‌تر بشنوید.

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۹ با عنوان «خودخداپنداری رهبران حکومت اسلامی» است که ۲۰ دی ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل