ایدئولوژی، دستاویز جمهوری اسلامی برای سرکوب است

«جمهوری اسلامی برای ما یک سمبل کامل از یک حکومت دینی است در حالی که مسئله اصلی آن ایدئولوژی دینی به یک مفهوم واضح و مشخص نیست. مسئله او اقتدار حکومتی است تحت فرماندهی یک نفر که عناوین و اسامی مختلف دارد و همه چیز برای او تفسیر می‌شود. برای جمهوری اسلامی ایدئولوژی فقط بهانه‌ای است برای حکومت‌کردن.»

این بخشی از سخنان محسن‌نژاد، زندانی سابق سیاسی است. این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۷ با عنوان «آیا در ایران خداناباور داریم؟» است که ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک کامل برنامه