نقش قوانین بین‌المللی حقوق بشری در حذف دین رسمی کشورها

«زمانی که یک دولت رسما از یک اندیشه خاص حمایت می‌کند یا برای آن ارزش و جایگاهی ویژه قائل است، به طور خاص سایر گرایش‌های فکری و روندهای مذهبی را به حاشیه خواهد برد. این به این معنا نیست که آن‌ها سرکوب خواهند شد. به این معنا ست که یک مرکزیتی شکل گرفته و سایر ادیان و نگرش‌ها و گرایش‌هایی که می‌توانستند با آن دین رسمی هم‌طبقه باشند، دیگر در آن رده قرار ندارند و به حاشیه می‌روند. به همین ترتیب است که نقش قوانین بین‌المللی حقوق بشری در حذف دین رسمی کشورها موثر است.»

بخشی از سخنان امید شمس، حقوق‌دان

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۴۱ با عنوان «بگو-بشنو، ۴۱: دین رسمی در کشورهای غربی چیست؟» است که ۴ بهمن ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل