کارنامه جمهوری اسلامی در تامین امنیت ایرانیان سیاه است

آیا می‌دانید چرا کارنامه جمهوری اسلامی در تامین امنیت ایرانیان سیاه است؟

مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این برنامه به این پرسش پاسخ می‌دهد.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۲۶ است با عنوان «نسبت امنیت و مداراگری» که ۲۶ مهر ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.