دین‌گریزی مردم، پیامد حاکمیت جمهوری اسلامی است

«خداناباوری دلیل برتری افراد نیست. همانطور که جریانات خداناباوری، مثل استالین، به خشونت و قتل منتهی شد. آنچه که دینداران و غیردینداران را در جوامع آزاد، کنار یکدیگر قرار می‌دهد، ساختارهای دموکراتیک است به نام حقوق‌بشر.»

پرویز دستمالچی، کنشگر سیاسی، در برنامه بگو-بشنو ۵۱ با موضوع؛ روز آتئیست یعنی؟ می‌گوید: «دین‌گریزی مردم، پیامد حاکمیت جمهوری اسلامی است.» در این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که: آتئیسم دقیقا به چه معناست؟ آیا بی‌خدایی هم انواع مختلف دارد؟ تفاوت‌ هر کدام در چیست؟ چه درکی از آتئیسم و بی-دینی، یا دین‌داری و خدا-پرستی دارید؟ چه‌گونه به این نتیجه رسیدید؟

این برنامه ۸ فروردین ۱۴۰۳ با حضور شماری از شهروندان، صاحب‌نظران و کنشگران در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل