چرا بنیادگراهای اسلامی با نمایش زیبایی زنان مشکل دارند؟

اسلامگرایان با نفس زیبایی مشکل دارند نه بی‌حجابی. به این دلیل که زیبایی و جلب توجه، به زنان قدرت می‌دهد و آن‌ها نمی‌خواهند زنان چنین قدرتی را داشته باشند. در این برنامه از زبان مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این باره بیش‌تر بشنوید. 
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۲۳ است با عنوان «رابطه آزادی دینی با با برابری جنسیتی» که ۲۹ شهریور ۱۴۰۲  با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.