زیر بار نقطه حساس

با رهبر جمهوری اسلامی ایران که تحمل یک نقطه (۰) را از جانب کاربری در فضای مجازی ندارد، چگونه می‌توان وارد گفت‌وگو شد؟

طرحی از رضا عقیلی