متوهمٌ له!

طرحی از رضا عقیلی

علی خامنه‌ای در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی: «شاید ۲۰ سال پیش یا ۴-۲۳ سال پیش [بود که] این جا در این حیاط، با بچه‌های سپاه، فرماندهان سپاه – شاید حدود ۲۰ نفر بودند – نماز خواندیم. بعد من نشستم روی پله، یک صحبت “گرم و گیرایی” کردم؛ قبلا هم فکرش را نکرده بودم. خدای متعال همین‌طور حرف می‌زد! در واقع زبان من بود، حرف خدا بود؛ خیلی جلسه‌ عجیبی بود. خیلی تاثیراتی گذاشت.»

افراد مختلفی به دلایلی می‌توانند چنین ادعایی را داشته باشند، ایرادی هم ندارد؛ اما این که چنین شخصی رهبری یک کشور را بر عهده دارد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد، تا آنجایی که مخالفت با او، مخالفت با خدا تلقی شود.