در مارکسیسم، زمینه مذهبی وجود دارد

پیام فتوحیه‌پور، مترجم، در این برنامه می‌گوید: «جنس دینی و مذهبی مارکسیسم، نتیجه‌اش همان به وجودآمدن ساز و کار مذهبی می‌شود. چیزی که ما تجربه‌ی یک قرنی از آن داریم. به این صورت که حکومت‌ها در نهایت به یک نفر منتقل می‌شوند که آن یک نفر را نیز باید پرستش کرد. از جمله استالین، مائو، انور خوجه، فیدل کاسترو و امثال آن‌ها…».

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۷ با عنوان «آیا در ایران خداناباور داریم؟» است که ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک کامل برنامه