زن‌ستیزی یک سیستم فکری مذهبی ست

«زن‌ستیزی و زن را به عنوان موجود دوم دیدن، در تمام ادیان ناشی از یک سیستم فکری مذهبی است. اما این موضوع در برخی از خداناباوران هم دیده می‌شود. یعنی این موضوع با وجود کم‌رنگ شدن دین در جامعه از بین نرفته است. و من فکر می‌کنم این به دلیل سیستماتیک شدن زن‌ستیزی در جامعه است حتی اگر دینداری وجود نداشته باشد. به این موضوع باید بیش‌تر پرداخته شود.»

بخشی از سخنان مریم نظری، شهروند خداناباور.

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۷ با عنوان «آیا در ایران خداناباور داریم؟» است که ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک کامل برنامه