از برده‌داری قدیم تا شکل‌های مختلف برده‌داری نوین

آزاده رضایی، کارشناس آموزش، می‌گوید: «برخی بر این باورند که دیگر دوران برده‌داری به پایان رسیده و این مقوله دیگر منسوخ شده است اما این در حالی است که امروز برده‌داری نویین به اشکال مختلف در جهان در حال انجام است».

این برنامه کوتاه را بشنوید.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو، ۳۴ با عنوان «از برده‌داری قدیم تا بندگی‌های جدید و روز جهانی مبارزه با فساد» است که ۱۵ آذر ۱۴۰۲ با حضور دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان، پرویز دستمالچی، فعال سیاسی، مجید محمدی، جامعه‌شناس، آزاده رضایی، متخصص آموزش و جمعی از پژوهش‌گران و برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک کامل برنامه