مساجد در جمهوری اسلامی پایگاه‌های نظامی حکومت هستند

«در قرآن آمده که ساخت مساجد باید بر اساس تقوی باشد؛ در حالی‌که در جمهوری اسلامی ساجد در زمین‌های غصبی و با بودجه حکومتی ساخته شده‌اند، که حتی خواندن نماز در این مساجد از نظر احکام دینی هم درست نیست.» مجید محمدی، جامعه‌شناس، در برنامه بگو-بشنو ۵۲ با موضوع؛ مسجدسازی؟‌! حتی در پارک‌ها؟ چرا؟ می‌گوید: «مساجد در جمهوری اسلامی، پایگاه‌های نظامی حکومت هستند.»

این برنامه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، با حضور درسا جلالیان، کارشناس ارشد طراحی شهری در کانادا، مجید محمدی، جامعه‌شناس و برخی صاحب‌نظران و کنشگران در اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شد.

لینک برنامه کامل