نام‌هایی مثل مهسا امینی، فراتر از یک امر سیاسی است

مهسا امینی امر سیاسی نیست که ما تبدیلش کنیم به یک پروژه سیاسی و بخواهیم در یک زمان خاص برای جریان خاص خودمان از خون او سوءاستفاده کنم. شارمین میمندی‌نژاد در این ویدیو نکاتی می‌گوید درباره اینکه چرا در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم ایران نام‌هایی مثل مهسا امینی فراتر از امر سیاسی است.
این برنامه زنده، ۳ شهریور  ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود با حضور او و شارمین میمندی، از بنیان‌گذاران جمعیت امام علی، برگزار شده است.