بگوـ بشنو، ۸: سود و زیان مذاکره، مناظره و مجادله

در این برنامه به این گفت‌وگو پیرامون این موضوع‌ پرداخته شده است که اگر گفت‌و‌گو، اولین گام ِ درک متقابل است، چند نوع هم‌صحبتی وجود دارد؟ مذاکره، مناظره، مجادله هر کدام، به چه معناست؟ چه فایده یا ضرری دارند و برای برقراری پلورالیسم و تساهل و اعتباردادن به افکار متنوع، در ایران، مسئولیت فردی هر شهروند، چیست؟

این برنامه بخشی از برنامه زنده با حضور برخی پژوهشگران و کنشگران است که ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.