توافق بر باورها را شرط همبستگی نکنیم

«برای همبستگی این خیلی مهم است که توافق را شرط همبستگی نکنیم. ما باید بتوانیم با هم همبستگی داشته باشیم و همزمان بتوانیم علیه باورهای هم نیز باشیم. ما باید به این جا برسیم که بدانیم با هم اختلاف نظر داریم اما می‌توانیم با هم دوست باشیم.»

در ادامه بیش‌تر از زبان آرمین نوابی، کنشگر خداناباور، در این باره بشنوید.

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۷ با عنوان «آیا در ایران خداناباور داریم؟» است که ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک کامل برنامه