نوروز؛ شیرین‌زبانی بهار با طعم مدارا برای ملت‌ها

نوروز؛ شیرین‌زبانی بهار با طعم مدارا برای ملت‌ها

 • در چه کشورهایی نوروز را جشن می‌گیرند؟
 • به صورت گسترده: ایران، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، ترکیه، عراق، سوریه، آلبانی، بوسنی
 • در بخش‌هایی از کشورهای: هند، تانزانیا، پاکستان، منطقه سین‌کیانگ چین، روسیه
 • نوروز در چه کشورهایی تعطیل رسمی است؟
 • ایران:  یک تا 5 فروردین – ۲۰ تا ۲۵ مارس
 • آذربایجان:  ۲۰ تا ۲۴ مارس
 • تاجیکستان: ۲۱ تا ۲۴ مارس
 • ازبکستان:  ۲۱ مارس
 • ترکمنستان: ۲۱ و ۲۲ مارس
 • قزاقستان: ۲۱ تا ۲۵ مارس
 • قرقیزستان: ۲۱ مارس
 • جشن‌های تحت تاثیر نوروز

مصر – جشن النیروز

این جشن توسط مسیحیان قبطی جشن گرفته می‌شود.

 • رژیم‌هایی که تلاش در حذف یا کم‌اهمیت‌کردن نوروز در قلمرو خود داشته‌اند:

جمهموری اسلامی

شوروی

 امارت اسلامی طالبان

 • چه کشورهایی خواهان پیوستن به فهرست میراث جهانی نوروز در سازمان یونسکو شده‌اند:

چین

مغولستان

کنیا

 تانزانیا

 • در میان چه مذاهبی نوروز جشن گرفته می‌شود؟

زرتشتیان

 افراد خداباور بدون مذهب

 افراد خدانابور یا ندانم‌گرا

 مسیحیان (از جمله آشوریان و کلدانیان)

مسلمانان

 یهودیان

 بهائیان

 ایزدیان (جشن سرصالی)

 مندائیان (جشن برونایا)

 • روز جهانی نوروز در چه تاریخی است؟

اول فروردین (21 مارس) توسط سازمان ملل متحد «روز جهانی نوروز» نامیده شده است. 

نوروز؛ شیرین‌زبانی بهار با طعم مدارا برای ملت‌ها

 • نوروز چگونه به فرآیند گفت‌و‌شنود کمک می‌کند؟
 • اتحاد و اشتراک احساسی و فرهنگی فراتر از باورهای مذهبی
 • فراتربودن از مرزبندی‌های هویتی قومی یا سیاسی
 • داشتن توان بالا در گسترش دیپلماسی فرهنگی
 • ساختن پل‌های ارتباطی میان انسان‌ها از نسل‌ها و مناطق متفاوت
 • کاهش حس بیگانگی و رواج گفت‌وگو درون یا میان جامعه‌ها
 • مقاومت در برابر تحمیل خرده‌فرهنگ‌های ایدئولوژیک تمامیت‌خواه و دیگرستیز