ماه تاریخ سیاه‌پوستان: آموزش مدنی، توانمندسازی و الهام‌بخشی

«ماه تاریخ سیاه‌پوستان» (یا Black History Month) مجمو‌عه‌ای از مراسم، فعالیت‌ها، و جشن‌های سالانه با محوریت شهروندان سیاه‌پوست است که از سوی دولت‌های ایالات متحده، کانادا، ایرلند و بریتانیا به رسمیت شناخته شده‌است. این فعالیت‌های مدنی به عنوان راهی برای بزرگداشت شخصیت‌ها و رویدادهای مهم در تاریخ دیاسپورای آفریقایی در ایالات متحده آغاز شد.

«ماه تاریخ سیاه‌پوستان» در ایالات متحده و کانادا در فوریه و در ایرلند و بریتانیا در اکتبر جشن گرفته می‌شود.

در این پادکست با این مناسبت و زمینه و اهداف آن آشنا می‌شویم.

نسخه نوشتاری