چرا رابطه تقدس‌زدایی و نژادپرستی درهم‌تنیده شده؟

در این برنامه مهدی خلجی، پژوهشگر فلسفه، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا رابطه تقدس‌زدایی و نژادپرستی درهم‌تنیده شده؟
این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۱۷ است با عنوان «آزادی بیان؛ تقدس‌زدایی چه نسبتی با نژادپرستی دارد؟» که  ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.