راهنمای تبیین ارزش و مدافعه از جدایی دین و دولت و تاثیر متقابل آن با برقراری گفت‌گوهای اعتقادی در ایران

سکولارها و غیر سکولارها منافع مشترکی در همکاری و گفت‌و‌گو دارند. آن‌ها در یک کشتی در دریای مواج خاورمیانه​، پر از چالش زندگی می​‌کنند و برای صلح و توسعه و امنیت به زندگی مسالمت‌آمیز در درون کشور نیاز دارند. از همین جهت باید ببینند منافع مشترک آن‌ها چیست؛ بدون همکاری و گفت‌و‌گو در همه زمینه‌​ها این منافع مشترک مشخص نمی‌شود.

این کتاب راهنما، اثر مجید محمدی، در دوازده بخش و دو بخش معرفی منابع، تنظیم شده است. فصل اول به ضرورت گفت‌و‌گوی میان مومنان و غیرمومنان در جوامع سکولار و غیرسکولار اختصاص داده شده است. در فصل دوم از نقش گفت‌و‌گوی باور-محور در رفع چهار سوء‌فهم رایج در مورد سکولاریسم سخن گفه می‌شود. فصل سوم به تبیین فواید تفکیک نهاد‌های دینی و دولتی برای رفاه و زندگی اجتماعی مومنان و غیرمومنان اختصاص دارد. مزایای جدایی نهاد‌های دینی و دولتی برای دفاع از حقوق بشر برای همه ایرانیان و دفاع از این ایده در ایران با تاکید بر جامعه مدنی موضوع فصول چهارم و پنجم هستند. به‌‌‌رسمیت‌‌شناخته‌شدن سکولاریسم و نهاد‌های مستقل مدنی، اجزای تفکیک‌ناپذیر برای هر گونه تغییر مدنی در ایران هستند. بنا به باور نویسنده زمینه​‌های مساعد و عرفی برای حمایت از گفت‌وگوی دین‌-محور در ایران فراهم است که در فصل ششم به آن پرداخته شده است. نقش نهاد‌های جامعه مدنی سکولار و غیرسکولار در بهبود گفت‌و‌گوی باور-محور در این میان جدی است. از این نقش در فصل هفتم سخن به میان می‌آید. چالش‌‌های رویکرد‌های سکولاریستی و اسلام‌گرایانه برای گفت‌و‌گو میان مومنان و غیرمومنان موضوع فصل هشتم است. چارچوب‌ها و کارزار‌های لازم برای گفت‌و‌گوی باور-محور میان سکولارها و غیرسکولارها و چگونگی توسعه این چارچوب‌ها و کارزارها موضوع دو فصل نهم و دهم این راهنما هستند. در فصل یازدهم نیز دستورالعمل​‌های کاربردی این کار ارائه شده است که این دستورالعمل‌​ها با توجه به شرایط ایران در سال ۱۴۰۱ و محدودیت​‌هایی که وجود دارد تنظیم می‌شوند. در فصل دوازدهم سوالات اساسی پیشنهادی برای استفاده اداره‌کنندگان گفت‌وگو‌های محتمل و کارزارها پیشنهاد می‌شوند. این سوالات می‌توانند مسیر کنش را تعیین کنند. در پایان نیز متونی برای استخراج پرسش​‌های بیش‌تر برای ایده‌گرفتن جهت راه‌اندازی برخی کارزارها در این موضوع مطرح می‌شود.

این فصول کوتاه و موجز هستند؛ چون اول آن‌که فعالان سیاسی و مدنی بیش از متون مفصل و دراز به ایده​‌های مختصر و مفید برای کنش نیاز دارند و دوم آن‌که نسل امروز، نسل توییتر (پیام ۲۸۰ کلمه‌​ای) و ویدیو‌های ۶۰ ثانیه‌​ای هستند و متون طولانی با آن‌ها کم‌تر ارتباط برقرار می‌کنند. متون طولانی‌​تر برای مطالعه بیش‌تر در پایان اثر معرفی شده​‌اند.

توضیح نویسنده: در متن این کتاب هر جا از عبارات «گفت‌و‌گوی اعتقادی و باور-محور» استفاده کرده‌​ام منظور همان گفت‌و‌گوی میان ادیان و گفت‌و‌گوی میان دین‌داران و بی‌دینان یا باورمندان و غیرباورمندان بوده است. گفت‌و‌گوی دین‌-محور میان اعضای نهاد‌های دینی و مخالفان این نهادهاست و ضرورتا به باور آن‌ها مربوط نمی‌شود. بیرون از نهاد‌های دینی و بدون تعلق به آن‌ها نیز افراد باورمند وجود دارند. اما بی‌دین در این متن هم بدون اعتقاد به یک دین خاص و هم لاادری را در بر می‌گیرد؛ چون لاادری‌​ها به ادیان سازمان‌یافته نیز اعتقادی ندارند. فردی که به خدا اعتقاد دارد اما ادیان سازمان‌یافته را به رسمیت نمی‌​شناسد مومن یا باورمند است ولی دین‌دار نیست. دین یک نهاد است.

این کتاب که به همت آموزشکده توانا منتشر شده است، را به رایگان دانلود کنید و بخوانید!

لینک دانلود