اقتدارگرایی مذهبی چیست؟

در این برنامه وریا امیری، پژوهشگر فیزیک در راستای گفت‌وگو درباره مداراگری دینی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که اقتدارگری مذهبی چیست.
این برنامه بخشی از برنامه زنده با حضور برخی پژوهشگران و کنشگران است که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.