آیا تغییر یا رهاکردن دین، تابو ست؟

آیا برای شما هم این سوال پیش آمده که بپرسید آیا تغییر یا رهاکردن دین، تابو است؟ در این برنامه کوتاه مجید محمدی، جامعه‌شناس، به این سوال پاسخ می‌دهد.
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟ » که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.