آیا حذف دین از حوزه عمومی، مطلوب و ممکن است؟

پرویز دستمالچی، در این برنامه به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا حذف دین از حوزه عمومی، مطلوب و ممکن است؟
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنو ۱۲ که ۲۸ تیر ۱۴۰۲ با حضور برخی  پژوهشگران و کنشگران حوزه علوم اجتماعی، دینداری و خداناباوری در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.