جمهوری اسلامی در حال آئین‌سازی است

شارمین میمندی، بنیان‌گذار جمعیت امام علی، در این برنامه می‌گوید جمهوری اسلامی از آیین‌ها، به خصوص آئین‌هایی که پیرامون کشته‌شدن امام سوم شیعیان است، استفاده می‌کند و تلاش می‌کند تا از آن نتیجه‌ای که مطلوب خودش است را بگیرد. 
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۲۰ است با عنوان «اربعین حکومتی؛ لشگرکشی سیاسی؟ مناسک مردمی؟ یا چه؟ » که  ۸ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.