بگوـ بشنو، ۱۲: آیا حذف دین از حوزه عمومی ایران مطلوب و ممکن است؟

آیا حذف دین از حوزه عمومی ایران برای دست‌یابی به یک جامعه آزاد است؟ آیا برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر است؟ و آیا منظور ما از حوزه عمومی ساختار حکومت است؟ پاسخ به همه این سوالات را در این برنامه از مجموعه برنامه‌های بگو-بشنو خواهیم شنید. 
این برنامه ۲۸ تیر ۱۴۰۲  با حضور پرویز دستماچیٰ غعال سیاسی و مجید محمدی، جامعه‌شناس و  برخی از صاحب‌نظران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شده است.