بگوـ بشنو، ۱۴: «در ابتدا عمل بود»؛ نقش آیین در همبستگی اجتماعی

در این برنامه به موضوع اهمیت آیین در حیات اجتماعی، نقش آیین در همبستگی اجتماعی و درونمایه‌ی «کنش آیینی» در ادبیات اروپایی پرداخته شده است. 
 این برنامه ۵ مرداد ۱۴۰۲ با حضور نیما قاسمی، پژوهشگر فلسفه، مجید محمدی، جامعه‌شناس و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.