بگو بشنو، ۱۵: عاشورا؛ از نگاه دین‌داران و بی‌دینان

در این برنامه نگاهی شده است به نگاه بی‌دینان، وجه تاریخی و وجه آیینی عاشورا و عملکرد جمهوری اسلامی در اشاعه آن. 
این برنامه ۶ مرداد ۱۴۰۲ با حضور مجید محمدی، جامعه‌شناس و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.