بگوـ بشنو، ۱۷: آزادی بیان؛ تقدس‌زدایی چه نسبتی با نژادپرستی دارد؟

در این برنامه با حضور برخی اندیشمندان به موضوع آزادی بیان پرداخته شده و همینطور درباره اینکه تقدس‌زدایی چه نسبتی با نژادپرستی دارد، بحث و گفت‌وگو شده است. 

این برنامه‌ی هفدهم از مجموعه بگو-بشنو است که ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور صاحب‌نظرانی چون جلال ایجادی، جامعه‌شناس، نیره انصاری، حقوقدان، امین قضایی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه و برخی دیگر از پژوهشگران و کنشگران در اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شده است.