بگو-بشنو، ۲۰: اربعین حکومتی؛ لشگرکشی سیاسی؟ مناسک مردمی؟ یا چه؟

آیا این اربعین حکومتی طی ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی بر ایران،  یکی از مناسک مردمی بوده است یا لشگرکشی سیاسی؟ پاسخ را در این برنامه بشنوید.
این برنامه ۸ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.