بگو-بشنو، ۲۲: «زن-زندگى-آزادى»؛ یک جنبش فرهنگی، سیاسی و غیرایدئولوژیک

اهمیت عنوان زن، زندگی، آزادی به چیست؟ آیا خیزش است یا جنبش یا یک انقلاب؟ پاسخ را در این برنامه بشنوید.
این برنامه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران  در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.